Trànsit lent, energia renovable, recollida selectiva, balanç carboni, etc. L’eco-guide des stations (ecoguia de les estacions), editada per l’associació Mountain Riders, passa pel sedàs les accions de 80 estacions d’esquí franceses i 10 d’estrangeres en matèria de desenvolupament sostenible.

Es tracta de la tercera edició d’aquesta guia (anteriorment Guide vert), en què s’avaluen les estacions d’esquí a partir de 40 criteris, organitzats en set temàtiques: transports, energia, ordenació, aigua, residus, cultura social i conscienciació ambiental.

El nombre d’estacions d’esquí que ha acceptat participar en el joc ha augmentat considerablement; l’any passat “només” n’hi havia 58 (55 franceses i 3 estrangeres).
En aquesta mateixa línia, Mountain Riders també publica la primera ecoguia de material de muntanya, que avalua les accions de 21 marques d’esquí o fabricants de roba de matèria d’ecodisseny, entre d’altres.

Hem de destacar la publicació de la tercera guia mediambiental d’activitats; aquesta guia presenta als organitzadors d’actes i activitats una sèrie de mesures a tenir en compte per reduir l’impacte de la seva acció en el medi ambient. L’obra engloba sis temes: transports, alimentació, residus, comunicació, aigua i energia.

Per aconseguir la guia (de franc)
· Truqueu al (0033)9 54 66 86 83
· Connecteu-vos (rúbrica medi ambient)
· Consulteu la publicació en línia