La tasca de l’APEM (Assemblea Pirinenca d’Economia de Muntanya) rau en contribuir en el desenvolupament econòmic dels territoris de muntanya amb l’ajuda de la xarxa existent d’actors pirinencs.

Un dels seus objectius pretén generalitzar l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la definició i la implantació dels projectes de desenvolupament territorial en l’àmbit del massís.

El projecte BoosTERR s’inscriu completament en aquesta línia. Es tracta d’un projecte de mutualització per a la creació i la posada a l’abast d’aplicacions de programari a Internet, adreçat als caps de projectes pirinencs i actors i territoris que volen desenvolupar l’ús de les TIC en la valorització de les activitats.

Visiteu el lloc web per descobrir els objectius i el projecte Boosterr; un projecte obert a tothom, perquè és col·laboratiu, i viu i s’enriqueix dels seus participants.

També podeu descobrir-hi els projectes vigents i unir-vos a una comunitat de pràctica sobre l’eina informàtica que voleu desenvolupar per a la vostra estructura o territori.

Lloc web