La conferència dels ministres responsables de les col·lectivitats locals i regionals del Consell d’Europa que va tenir lloc el 16 i 17 de novembre passat a Utrecht va posar a mans dels 47 estats membres del Consell d’Europa l’aprovació del tercer protocol addicional al Conveni marc de Madrid* i va instituir una nova estructura de cooperació: l’Agrupació Eurorregional de Cooperació (GEC), semblant a la GECT.

Bèlgica, França, Alemanya, Lituània, Montenegro, Països Baixos i Eslovènia són els primers set estats membres en signar el tercer protocol.

*Conveni marc europeu sobre la cooperació transfronterera de les col·lectivitats o autoritats territorials acordat en l’àmbit dels estats membres del Consell d’Europa.

Informació pràctica

Baixar el protocol sencer.