19 juin au 22 juillet19 juin au 22 juilletixos d’actuació, aquesta convocatòria té com a objectiu:

• Desenvolupar i consolidar les xarxes temàtiques d’investigació i col•laboració científictecnològica mitjançant el desenvolupament de projectes d’investigació comuns: Eix Xarxes (Modalitat A).
• Recolzar la mobilitat dels investigadors per reforçar la formació i la constitució de xarxes de grups d’investigació: Eix Mobilitat (Modalitat B).
• Finançar la realització de projectes d’investigació científica i tecnològica innovadors, afavorint la cooperació entre universitats, centres tecnològics i empreses dels diferents territoris de la CTP: Eix Projecte d’Investigació (Modalitat C).

La documentació necessària per presentar l’expedient de candidatura està disponible per a cadascun dels territoris. La data límit per validar els expedients i trametre’ls als serveis de cada regió és el 12 de juliol de 2013.

S’haurà de presentar formulari de candidatura per a cadascun dels territoris que participin al projecte. Per exemple: si al Projecte A intervenen tres socis de Catalunya, un soci de Midi-Pyrénées i dos d’Andorra, s’haurà d’emplenar un formulari per a Catalunya, un altre per a Midi-Pyrénées i un altre per a Andorra.

El reglament de la convocatòria es pot descarregar en francès o en espanyol.

REGIONS

Modalitats

Presentació de l’expedient

Andorra

A, B i C

Obertura hasta 12 de juliol
www.recerca.ad

Aragó

A, B i C

Obertura: 4-22 juliol
www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/IndustriaInnovacion/AreasTematicas/Investigacion/BecasSubvencionesPremios/ci.03_Comunidad_Pirineos.detalleDepartamento

Aquitània

A i C

http://les-aides.aquitaine.fr/article397.html

Catalunya

A i B

Obertura 6-22 de juliol
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beques_cercador.jsp?cercar=1&keyword=ctp

País Basc

Modalitats A, B (mitjançant la modalitat A) i C

Obertura: 19 juny-22 juliol

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-5552/es/contenidos/informacion/dib4/es_2035/proiektuak_pirineoak_c.html

Languedoc-Rousillon 

C.


Obertura hasta 12 de juliol
http://www.laregion.fr/62-appels-a-projets

Midi-Pyrénées  

A, B i C


Obertura hasta 12 de juliol
http://www.midipyrenees.fr/Appel-a-Projets-Recherche-de-la-CTP

Navarra

/