Ludovic Lareynie presentarà les fortaleses i debilitats de les accions de cooperació transfronterera finançades pel POCTEFA en aquest fòrum organitzat pel Departament Pirineus Atlàntics, l’Eurociutad Basca, Bihartean i la Diputación Foral de Gipuzkoa.

A banda d’aquest cas, s’analitzaran exemples de col•laboració a la frontera franc-belga, així com a la frontera franc-alemanya-suïssa.

Més informació.