Ludovic Lareynie, gestor de projectes POCTEFA al Consorci de la CTP, va ser l’encarregat de presentar-la i va posar èmfasi en el seu paper com a autoritat de gestió del programa POCTEFA, aclarint dubtes sobre els diferents aspectes del programa (territori, eixos prioritaris, accions, reptes i projectes…) i les característiques específiques relacionades amb la seva gestió. Aquest intercanvi amb els estudiants és tan interessant per a ells, com per a nosaltres. De fet, és essencial mostrar-los la realitat i les diferents formes que adopta l’acció transfronterera. Però, per a nosaltres, es tracta d’una experiència molt enriquidora, tant per donar-nos a conèixer davant del públic d’una banda, com també perquè aquests estudiants són els futurs professionals de les relacions transfrontereres.
Es va organitzar també una reunió amb els responsables dels projectes de l’UPVD sobre el programa actual, per tal de donar als estudiants una visió més precisa.