L’informe "Adaptació a Europa" pretén donar resposta als futurs riscos derivats de l’actual procés de canvi climàtic. Destacar la menció que es fa en aquest document de la tasca duta a terme per l’OPCC per fer front al problema del canvi climàtic, a través de la cooperació entre diverses regions i països europeus.

L’Estratègia europea d’adaptació al canvi climàtic no busca únicament anticipar-se als possibles danys que es puguin derivar del canvi climàtic, sinó que també busca aprofitar les oportunitats i els possibles beneficis que es puguin presentar en aquest nou context climàtic.

Continua sent complicat realitzar previsions precises sobre el canvi climàtic que permetin calcular amb exactitud quins seran els tipus de riscos a què s’hagi de fer front en un futur, així com la seva intensitat. No obstant això, sembla prou comprovat que les zones de muntanya són àrees especialment sensibles i vulnerables a aquest canvi i que per aquesta raó necessiten actuacions importants. És per això que l’Estratègia europea d’adaptació al canvi climàtic haurà de ser present en els futurs programes operatius de cooperació territorial de la Unió Europea, en l’horitzó 2020.

Més informació