El grup de treball Cultura de la Comissió III de la CTP ha impulsat la creació i el desenvolupament d’una nova eina tecnològica, que té com a objectiu estimular la cooperació entre els agents culturals públics i privats dels vuit territoris.
Es millora, d’aquesta manera, el coneixement de l’espai comú de treball, al mateix temps que s’afavoreix la creació de projectes conjunts, més enllà de l’àmbit local, que reverteixen en la qualitat de vida dels ciutadans i en la dinamització de l’economia.
KULTURPYR és el nom d’una plataforma web multilingüe i d’accés lliure adreçada als responsables d’empreses, associacions, fundacions, autònoms, responsables de cultura de les administracions públiques, responsables d’equipaments, emprenedors de programes i projectes, etc., que tinguin vocació de cooperació i desitgin ser localitzats per tal de formar part d’una xarxa interterritorial.

Aquesta plataforma permet als agents culturals:
• la recerca i localització de recursos culturals que s’hagin donat d’alta
• la recerca per afinitat
• la recerca de documentació multimèdia
• el coneixement detallat de convocatòries d’ajuts, formació, ocupació, estudis i publicacions.
La base de dades interna de KULTURPYR permetrà, al mateix temps, que la pròpia Comunitat de Treball dels Pirineus i la xarxa de tècnics de cultura de les administracions involucrades, mantinguin un contacte més fluid amb els projectes públics i privats que es llancin a la trobada de la cooperació des del seu territori i conèixer amb detall les seves característiques.
La plataforma serà presentada oficialment el pròxim 15 de novembre a Pamplona, en el marc del XXX Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus. A partir d’aquest moment, es disposarà d’una nova eina per a l’estímul de tres valors de futur per al desenvolupament social i econòmic del territori compartit: la creativitat, la innovació i la cooperació.