Entre d’altres, va fer possible l’estructuració jurídica de la CTP en forma de consorci, va iniciar el programa de cooperació POCTEFA 2007/2013 (de 170 milions d’euros) i va aconseguir més presència de la CTP respecte els ens europeus i nacionals. També va impulsar l’apropament d’Andorra a la CTP promovent una modificació del Tractat de Baiona. Per acabar, Georges Frêche, autèntic portaveu de les regions del sud, va aportar una visió de la cooperació ampliada, incloent-hi la CTP, l’euroregió Pirineus Mediterrània i la conca mediterrània en sentit ampli. El conjunt dels membres de la CTP trobaran a faltar el seu compromís i la seva funció federadora dins la Comunitat de Treball dels Pirineus.