Els resultats conclouen que la impressió general és molt bona i els promotors de projectes consideren que l’organització del Fòrum de les Iniciatives Transfrontereres i dels tallers és útil o molt útil. Fins i tot es defensa clarament que es torni a repetir l’experiència. En general, tots coincideixen en afirmar que la jornada els va permetre conèixer i comprendre millor les activitats de la CTP.

Ara bé, cal subratllar alguns comentaris i observacions recurrents. La manca de temps, tant pel que fa al fòrum com els tallers, és un dels comentaris més comuns; molts membres es lamenten de no haver pogut debatre en els tallers per manca de temps o perquè el nombre de participants era massa elevat. En aquesta mateixa línia, encara que la jornada va permetre reunir els participants i donar a conèixer els projectes, sembla que no va permetre realment que els participants s’enriquissin pel que fa al seu propi projecte o les seves idees de cooperació. Una vegada més, la causa d’aquestes febleses és el gran nombre d’activitats i la manca de temps.

Us agraïm la vostra participació en l’enquesta, que, de ben segur, ens ajudarà a millorar. Ja estem treballant en futures trobades per fer front als diferents reptes del Programa.

 

Baixeu el resum dels tallers en francès i en castellà.