El dia abans d’un debat intensiu sobre la reforma política de cohesió a partir del 2013, els Open Days se centraran en tres temes: competitivitat, cooperació i cohesió. També es presentaran les bones pràctiques aconseguides en els programes de desenvolupament regionals europeus.

Alguns dels nombrosos seminaris tracten més específicament sobre la cooperació transfronterera o les zones de muntanya. Us mostrem alguns exemples de seminaris:

          Comunicació a través de les fronteres: el repte de comunicar els resultats dels programes de cooperació territorial europea

          Compromís cívic en matèria de cooperació transfronterera

          El futur de la cooperació territorial europea: la funció de les euroregions i les GECT

          Cap a una macroregió alpina

          Estratègies de cooperació per crear zones policèntriques metropolitanes transfrontereres

          Cooperació transfronterera i sistemes d’innovació regionals a l’Amèrica Llatina: contribució en el procés d’integració regional
 

 

Per a més informació, visiteu el lloc web dels Open days.