Document sobre el comportament dels consumidors de Guipúscoa a Iparralde (en francès).
Document sobre el comportament dels consumidors d’Iparralde a Guipúscoa (en francès).
Bihartean és una agrupació europea d’interès econòmic, fruit de la col·laboració de les cambres de comerç d’indústria i de navegació de Guipúscoa i de Baiona. S’ha creat per desenvolupar el potencial transfronterer de les empreses situades al territori de les dues cambres i disposa de fons FEDER a través del Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra.L’objectiu és impulsar i promoure la cooperació de les empreses de tot el seu territori d’actuació: Guipúscoa i el País Basc francès.
Més informació del projecte transfronterer BIHARTEAN: www.bihartean.com