La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), Autoritat de Gestió del Programa, va remetre el 22 de setembre a la Comissió Europea el Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 per a la seva aprovació. La Comissió Europea haurà de donar una resposta a aquesta proposta abans de tres mesos.

Finalitza així un treball de redacció i preparació del Programa que va començar fa dos anys i en el que han cooperat la Comunitat de Treball dels Pirineus, com a Autoritat de Gestió, i el Comitè de Seguiment, a través del Comitè Pilotatge, entre altres organismes. El POCTEFA 2014-2020 ha estat dissenyat en línia amb l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel•ligent, sostenible i integrador.

La proposta presentada a la Comissió s’articula al voltant de set objectius temàtics i nou prioritats d’inversió en els que se centrarà l’estratègia del futur Programa per a la zona transfronterera França-Espanya-Andorra.

El pressupost del POCTEFA 2014-2020 és de 189,3 milions d’euros. Aquest suposa un augment de més del 12% en comparació del Programa anterior POCTEFA 2007-2013. Aquesta quantitat es divideix en 177,9 milions d’euros que es distribueix entre aquests set objectius i 11,4 milions d’euros destinats a l’assistència tècnica del Programa.

Repartiment del pressupost entre els objectius temàtics (pendent d’aprovació per part de la Comissió Europea)

 

Objectiu temàtic

% total

FEDER

(milions €)

Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació

23%

40,9

Millorar la competitivitat de les pymes

5%

8,9

Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos

16%

28,5

Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

27%

48

Promoure el transport sostenible i eliminar els obstacles en les infraestructures de xarxa principals

14%

24,9

Promoure la sostenibilitat i la qualitat en el treball i afavorir la mobilitat laboral

7%

12,5

Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol discriminació

8%

14,2

TOTAL

100%

177,9

NOTA: L’assistència tècnica del Programa conta amb una assignació d’11,4 milions d’Euros.

El Programa enviat a la Comissió és també el resultat d’un procés participatiu articulat a través de dos consultes públiques que han permès recollir, en diferents fases de la seva elaboració, les aportacions realitzades per les institucions i els agents del territori.

És possible consultar el Programa proposat a través d’aquest enllaç. Després de la aprovació per part de la Comissió Europea, l’Autoritat de Gestió del Programa organitzarà una convocatòria de projectes que serà anunciada amb antelació i a la que els actors d’ambdós costats de la frontera podran presentar els seus projectes de cooperació transfronterera que encaixin dins dels objectius ja definits.