El 2009 la Comissió Permanent del Comitè dels Massís va expressar el desig d’organitzar una trobada entre els col·laboradors de la Xarxa Pirineus i els territoris del projecte del massís.

Amb aquest motiu, el 10 de juny de 2010 l’APEM organitza a St. Gaudens un seminari sobre els Pirineus en xarxa, l’objectiu del qual és afavorir el coneixement mutu i desenvolupar dinàmiques de cooperació en l’àmbit del massís.

Per a més informació, consulteu el bloc de la trobada