Entre d’altres idees, va sortir la voluntat de fer una crida a la resta de xarxes pirinenques per preparar el proper període de programes europeus 2014-2020 i trobar plegats els fonaments sobre els que sustentar projectes duradors al servei del territori. Tots els participants han decidit continuar aquest apropament al llarg del 2012 amb l’ajut de la CTP, especialment a través de la Comissió Cultural i amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya.