Els intercanvis s’inscriuran en el marc de la missió parlamentària sobre la cooperació transfronterera a França, actualment en debat en l’àmbit governamental. S’avaluarà i compararà l’experiència francesa amb altres experiències a Europa, amb la participació de membres d’altres països (Països Baixos, Alemanya, Hongria). També hi assistiran polítics i representants dels territoris transfronterers per tractar els reptes locals i donar exemples concrets i propers de les preocupacions de la població local fronterera.