L’esdeveniment va permetre la trobada entre grups d’investigació, empreses i institucions d’Aragó, La Rioja, Navarra, Lleida, Aquitaine i Midi-Pyrénées que busquen fer nous contactes per desenvolupar projectes europeus de manera conjunta, crear noves associacions d’investigadors o potenciar la transferència de tecnologia.

A més, el dia 18 de juny es va celebrar a Saragossa un esdeveniment sobre “El procés de sol•licitud d’un projecte de R+D+I.

El projecte EBRoS2020 se centra en l’enfortiment de la col•laboració transfronterera en matèria d’investigació i innovació entre les Universitats del Campus Transfronterer EBRoS, format pel Campus d’Excel•lència Internacional Iberus (Universitat de Saragossa, Universitat Pública de Navarra, Universitat de la Rioja i Universitat de Lleida) i la seva extensió a la Universitat de Pau et des Pays de l’Adour i la Universitat Federal de Toulouse Midi-Pyrénées.