La CTP destaca l’impacte positiu que tindrà aquest programa sobre el territori i sobre la cooperació transfronterera entre Espanya, França i Andorra.

El Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra està finançat per la Unió Europea amb un import total d’uns 168 milions d’euros de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER). La taxa de finançament de Fons FEDER s’estableix al voltant del 65% del cost total subvencionable de les operacions. El pressupost restant d’aquesta convocatòria, llençada el febrer de 2011, va assolir els 30 milions d’euros de FEDER.

Una vegada finalitzada la convocatòria el maig de 2011, la CTP va registrar 91 candidatures per un import total de més de 84 milions d’euros. L’èxit de la convocatòria i la qualitat dels projectes ha fet difícil la presa de decisions del Comitè de Programació, tenint en compte el pressupost establert. La CTP lamenta no haver pogut acceptar un nombre més elevat de projectes de gran qualitat per la manca de fons.

Descarregueu la llista de projectes programats en francès i en castellà
Reunió del Comitè de Programació del POCTEFA del 7 de febrer de 2012 a Pamplona Aquest Comitè està format, pel que respecta el vessant sud, per representants de les Comunitats Autònomes, de l’Estat espanyol i de les autoritats ambientals. Respecte al vessant nord, les regions, els departaments i l’Estat francès estan representats per les Prefectures, el Commisariat de Massif à l’Aménagement des Pyrénées (Comissariat del Massís per a l’Ordenació del Territori dels Pirineus) i l’autoritat ambiental. Aquesta composició respon sempre a la voluntat de representació paritària entre Espanya i França.