Els programes de cooperació de la Unió Europea a la zona mediterrània treballen conjuntament per contribuir a l’Estratègia EU2020 i aconseguir l’objectiu 20-20-20 (augment del rendiment energètic en un 20%, reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% i augment en un 20% de la producció energètica mitjançant energies renovables).