La Conferència Internacional DERBI es considera la cita mundial per excel·lència dels professionals de les filials de l’energia renovable, cada any acull els quatre pols de competitivitat francesos del sector (Capenergies, S2E2, Tenerrdis i DERBI).

Del 3 al 5 de maig de 2010 s’organitzen una sèrie de taules rodones i tallers temàtics per informar i enriquir els professionals sobre les últimes innovacions, les noves tècniques i les solucions d’implantació en el camp de l’energia renovable.

Aquesta Conferència s’adreça als ens públics, empreses, centres de recerca, de formació, universitats, i també als arquitectes, estudis d’enginyeria, contractistes, organismes financers i jurídics, promotors immobiliaris, instal·ladors, o altres públics interessats pel desenvolupament de l’energia renovable.

Aquest any, els països convidats d’honor són Alemanya, Suècia i Dinamarca.

Informació pràctica

Contacte

Olivia MAILHES
Pol de competitivitat DERBI
Responsable de comunicació – Communication Manager
52, avenue Paul Alduy – 66860 Perpignan Cedex – França

Tel.: +33 (0)4 68 66 17 96
Fax: 33 (0)4 68 66 22 94
Correu electrònic: olivia.mailhes@pole-derbi.com

Lloc Web

Baixar el programa