Els actors del territori tenen fins al divendres 15 de juliol, dia de tancament de la convocatòria de projectes, per presentar els seus projectes sobre els temes següents:

– Desenvolupament i consolidació de les xarxes temàtiques de Recerca
                   – Mobilitat dels investigadors
                   – Projecte de recerca i desenvolupament tecnològic.

A més, aquesta convocatòria comprèn les temàtiques de recerca específica al marc pirinenc, les relacionades amb l’interès comú pirinenc i amb les accions prioritàries del VII Programa Comú per a la Recerca i el Desenvolupament de la Unió Europea. Les accions que integren un procés de desenvolupament sostenible s’avaluaran durant la tramitació dels informes.


Una mica d’història. Des de fa quinze anys, la CTP permet que investigadors francesos, espanyols i andorrans posin en comú les seves pràctiques per desenvolupar projectes estructuradors del conjunt del massís pirinenc. L’objectiu d’aquesta convocatòria de projectes és desenvolupar l’economia i la innovació al territori de la CTP donant suport al sector de la recerca. Cada entitat que forma part de la CTP presenta la convocatòria de projectes al seu territori i després fa la selecció dels projectes.

Cal destacar que a partir de l’any vinent es posarà a disposició dels investigadors un formulari únic per simplificar els tràmits administratius i per adoptar criteris de selecció i d’avaluació comuns.


Si voleu consultar i participar a la convocatòria de projectes, podeu accedir als llocs web dels territoris:

Regió Migdia-Pirineus: convocatòria de projectes oberta des del dimarts 3 de maig, feu clic aquí.

Regió Aquitània: convocatòria de projectes oberta des del dimecres 4 de maig, feu clic aquí.

Aragón : convocatòria de projectes oberta des del 10 de maig, feu clic aquí.

Región Languedoc Roussillon, convocatòria de projectes oberta des del 26 de maig, feu clic aquí.

Pel que fa als territoris d’Espanya i Andorra, us informarem de les convocatòries properament.

Baixar el reglament únic de la convocatòria de projectes en francès i en castellà.