Centrada en tres eixos d’actuació, aquesta convocatòria té com a objectiu:
• Desenvolupar i consolidar les xarxes temàtiques d’investigació i col•laboració científictecnològica mitjançant el desenvolupament de projectes d’investigació comuns: Eix Xarxes (Modalitat A).
• Finançar la realització de projectes d’investigació científica i tecnològica innovadors, afavorint la cooperació entre universitats, centres tecnològics i empreses dels diferents territoris de la CTP: Eix Projecte d’Investigació (Modalitat C).
• Recolzar la mobilitat dels investigadors per reforçar la formació i la constitució de xarxes de grups d’investigació: Eix Mobilitat (Modalitat B).
La documentació necessària per presentar l’expedient de candidatura està disponible per a cadascun dels territoris des del 3 de maig de 2012, data d’inici de la convocatòria. La data límit per validar els expedients i trametre’ls als serveis de cada regió és el 13 de juliol de 2012.
S’haurà de presentar formulari de candidatura per a cadascun dels territoris que participin al projecte. Per exemple: si al Projecte A intervenen tres socis de Catalunya, un soci de Midi-Pyrénées i dos d’Andorra, s’haurà d’emplenar un formulari per a Catalunya, un altre per a Migjorn-Pirineus i un altre per a Andorra.

El reglament de la convocatòria es pot descarregar en francès o en espanyol
Andorra:
Modalitats: modalitats A, B i C
Data d’inici: 16 de maig
Presentació de l’expedient: www.recerca.ad
Contactes:
Marga Ceña i Helena Solé
Departament d’Ensenyament Superior i Recerca
Ministeri d’Educació i Joventut
Govern d’Andorra
Av. Rocafort, 21-23, Ed. El Molí
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel. + 376 743 300 Ext. 536

Aragó:
Modalitats: modalitats A, B i C
Presentació de l’expedient: http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/IndustriaInnovacion/AreasTematicas/Investigacion/ch.BecasSubvencionesPremios.detalleDepartamento

Aquitània:
Modalitats: modalitats A i C
Presentació de l’expedient: http://les-aides.aquitaine.fr/article397.html

Catalunya:

Modalitats: modalitats A i B
Data d’inici: el mes de juny
Presentació de l’expedient:

País Basc:

Modalitats: Modalitats A, B (mitjançant la modalitat A) i C
Data d’inici: 25 de maig per Euskadi
Presentació de l’expedient: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-5552/es/contenidos/informacion/dib4/es_2035/proiektuak_pirineoak_c.html

Languedoc-Rousillon:
Modalitats: modalitat C
Presentació de l’expedient:

Midi-Pyrénées:
Modalitats: modalitats A, B i C
Presentació de l’expedient: www.midipyrenees.fr/Appel-a-Projets-Recherche-de-la-CTP

Navarra:
Modalitats: –
Presentació de l’expedient: –