Atades Huesca (Aragó) i Suerte (Aquitània) són entitats sense ànim de lucre els objectius de les quals són promoure, fomentar i recolzar tot tipus d’accions encaminades a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat en diferents àmbits: habitatge, ocupació, salut, formació, oci i temps lliure, esport, autonomia personal i social…
Aquestes dues organitzacions col•laboren des de fa diversos anys, entre d’altres, a través del Programa de Cooperació transfronterera Aragó – Aquitània.
També participen juntes en un projecte POCTEFA denominat D+COMFOR programat al febrer de 2012, que va encaminat a millorar les competències professionals dels treballadors del sector de la discapacitat mitjançant l’establiment d’una sèrie de perfils professionals i el disseny d’un sistema adequat de formació contínua. Hi participen, a més d’aquestes entitats, dos socis navarresos i un altre de la regió d’Aquitània.
Amb aquest Conveni de cooperació, els dos socis aprofundeixen la seva cooperació transfronterera, la qual cosa fa que aquest procés suposi una experiència pionera en el sector pel que fa a la internacionalització de la comercialització de productes realitzats per persones amb discapacitat. Es preveu que posin en comú la xarxa de distribució d’aquests productes i així ampliar el mercat.
La signatura d’aquest conveni està prevista per al dia 17 de setembre de 2012, a la tarda, a Biarritz. Han confirmat la seva presència, entre d’altres, l’alcalde de Biarritz, Didier Boratra; el vicepresident de la regió Aquitània, François Maïtia; l’alcaldessa d’Osca, Ana Alós; i altres responsables del projecte.