El Comitè de les Regions, en col·laboració amb la Comissió Europea, la presidència del Consell de la Unió Europea i el Programa Interact, obre del 3 de maig al 20 de juliol de 2010 una consulta adreçada als actors europeus amb l’objectiu d’avaluar els reglaments europeus en matèria de cooperació transfronterera.

De fet, el 2006, la Unió Europea va posar a disposició de les autoritats locals i regionals una nova eina de cooperació transfronterera: l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial, o AECT (Reglament (CE) núm. 1082/2006).

El balanç de la implantació d’aquesta eina i de la regulació corresponent s’ha programat per al 2011.
Els resultats de la consulta han de permetre alimentar el debat sobre la revisió dels reglaments europeus en matèria de cooperació transfronterera i també ha de servir per fer valer les experiències i punts de vista locals sobre la qüestió.

El qüestionari de consulta s’adreça als estats membres, a les AECT constituïdes o a les estructures que volen convertir-se en AECT, a les autoritats locals i regionals o a altres parts implicades.
Se centra principalment en la recerca i registre de bones pràctiques, les conclusions extretes i les qüestions jurídiques que ha de tractar la revisió.

Els resultats es presentaran a Brussel·les durant els Open Days d’octubre i contribuiran a l’elaboració del dictamen d’iniciativa del Comitè de les Regions, elaborat per Alberto Núñez Feijóo, president de la Xunta de Galícia.

Baixar el qüestionari