De fet, a Aquitània, els ajuts destinats a projectes amb un cost superior als 2 milions d’euros que sol•liciten el suport del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) s’han vist condicionats per la realització d’un “diagnòstic de desenvolupament sostenible” mitjançant una autoavaluació coordinada per un prestatari, que associa les diferents parts interessades en el projecte. D’aquesta forma, més de 130 projectes, que impliquen 600 participants de set sectors d’activitat i representen més de mil milions d’euros d’inversió, s’han pogut beneficiar d’aquest diagnòstic.

Amb motiu del balanç de l’etapa compartida, s’ha publicat una recopilació amb més de 2.000 iniciatives que integren les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmiques, socials i mediambientals.
Podeu trobar el balanç dels 130 diagnòstics de desenvolupament sostenible, el resum i un cartell de bones pràctiques al següent enllaç.