El tema principal provisional és “la cooperació transfronterera paneuropea: la Unió Europea, la Federació de Rússia, el veïnatge i els països de preadhesió”.
 
 Més informació a www.aebr.eu