Durant més de 30 anys, la línia de treball de la CTP ha consistit en fomentar aquest esperit de cooperació entre les persones, difuminant les fronteres administratives per tal d’aconseguir connectar el territori i les persones que hi viuen.

El 2007, aquesta convicció es va reafirmar quan la Comissió Europea ens confirma com a Autoritat de Gestió del POCTEFA 2007/2013. Un Programa Operatiu format per 133 projectes i amb una inversió global de 255 milions d’euros.

La CTP es vol presentar novament per a gestionar els fons FEDER POCTEFA 2014-2020 i continuar realitzant accions comunes en matèria de transports i vies de comunicació; agricultura, economia forestal i de muntanya; patrimoni cultural i promoció del turisme; problemes energètics, protecció dels recursos naturals i del medi ambient; canvi climàtic, formació e innovació…

Des d’aquesta editorial, m’agradaria transmetre a tothom la meva il•lusió davant del treball que se m’ha encomanat i la nostra oportunitat de desenvolupar, millorar, enriquir i compartir els nostres estimats Pirineus a través d’aquesta eina, la CTP i la cooperació transfronterera.

Cristina Prat, directora del Consorci de la
Comunitat de Treball dels Pirineus