La signatura d’avui del Protocol d’Esmena del Tractat de Baiona permet que aquest conveni de cooperació transfronterera entre França i Espanya, rubricat el 1995, inclogui també el Principat d’Andorra.

El Protocol d’Esmena i Adhesió d’Andorra al Tractat entre Espanya i França sobre cooperació transfronterera entre entitats territorials, fet a Baiona el 10 de març del 2005, té per objecte la participació d’Andorra al règim de cooperació transfronterera entre entitats territorials de França i Espanya dels Pirineus.
El present Protocol permetrà a Andorra, a més, ser membre de ple dret del Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus encarregat de la gestió del programa de cooperació territorial Espanya-França-Andorra amb una dotació de fons comunitaris (FEDER) de 168 milions d’euros per al període 2007-2013. De fet, el Principat forma part d’aquest Consorci com a membre observador des de la seva creació l’any 2006.
Vist que Andorra no contribueix al pressupost comunitari no es pot beneficiar directament de fons comunitaris, però el reglament FEDER preveu que es puguin destinar fons fins a un màxim del 10% en territori d’Estat tercer. Això fa que Andorra pugui participar en els projectes . A més, es podria crear alguna infraestructura finançada per la UE sempre comptant amb la col·laboració dels socis dels països veïns.
Alhora per salvar la diferència del Principat com a estat i les entitats territorials d’àmbit infraestatal el Govern haurà de crear una entitat de cooperació transfronterera de caràcter mixt amb representants del Govern i dels Comuns, que s’encarregarà de dur a terme els projectes de cooperació transfronterera amb les entitats dels països veïns.
La signatura del Protocol d’Esmena del Tractat de Baiona l’han efectuat aquest matí el ministre d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals, Xavier Espot, l’ambaixador espanyol, Eugeni Bregolat, i l’ambaixador francès, Gilles Chouraqui. Un cop signat, s’haurà d’aprovar al Consell General.