Mitjançant els ponents d’aquesta conferència, s’han volgut difondre les propostes de la Comissió i iniciar el debat sobre com haurem d’afrontar la futura organització dels Fons i, molt concretament, de la Cooperació Territorial Europea, que període rere període va guanyant importància en el marc de la Cohesió. De fet, atès les perspectives financeres, la Comissió proposa un augment del Fons FEDER destinat a la Cooperació de més de 2 bilions d’euros respecte del període 2007-2013.

Cal recordar que la Comissió Europea va presentar al juny de 2011 les perspectives financeres per al període 2014-2020. Aquest paquet pressupostari encara s’ha de debatre i aprovar pel Consell de la Unió i el Parlament Europeu, però ens dóna ja algunes pistes de per on anirà el conjunt del finançament europeu en els propers anys. En aquest paquet, la Política de Cohesió ha ocupat sempre una posició preponderant (en el període 2007-2013 absorbeix més del 35% del total), i ho continuarà fent: en aquest paquet es proposa que més d’un 36% del total pressupostat es dediqui a la Cohesió Econòmica, Social i Territorial.

Una cop perfilades les quantitats destinades a la Cohesió, és necessari saber com es distribuiran. Els diferents fons i les propostes de programes que funcionaran entre el 2014 i el 2020 van ser objecte d’una altra proposta per part de la Comissió Europea: l’octubre de 2011 es van presentar les propostes de Reglaments que definiran els Fons del Marc Estratègic Comú, on es troba la Cohesió. Una vegada més, aquest paquet s’haurà de debatre i aprovar pel Consell i el Parlament Europeus, però permet ja als programes i les autoritats actuals anar preparant el futur.