En el marc del seu XXXII Consell Plenari, l’equip de la Comunitat de Treball dels Pirineus va presentar la proposta del POCTEFA per al període 2014-2020. El POCTEFA és un programa europeu que ofereix suport financer a projectes de cooperació territorial entre Espanya, França i Andorra, els fons del qual gestiona la CTP des de l’any 2007.

Tal com van anunciar els ponents, el POCTEFA 2014-2020 es materialitzarà en 189,3 milions d’euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i oferirà noves oportunitats de cooperació entre institucions i agents d’ambdós costats dels Pirineus.

La ponència ‘Proposta POCTEFA 2014-2020: noves oportunitats de cooperació‘, va servir per explicar a aquests agents els objectius temàtics i les prioritats d’inversió entorn dels quals s’articularà l’estratègia del futur Programa, una vegada sigui aprovat per la Comissió Europea. Aquesta estratègia es desenvoluparà al voltant de cinc eixos:

• Eix 1: Dinamitzar la innovació i la competitivitat.
• Eix 2: Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos.
• Eix 3: Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals.
• Eix 4: Afavorir la mobilitat de béns i persones.
• Eix 5: Reforçar les competències i la inclusió als territoris.

152 projectes en sis anys
Abans de presentar les línies del futur Programa, els gestors del POCTEFA van fer un petit resum del que ha significat el POCTEFA 2007-2013 per al territori transfronterer. 152 projectes empresos gràcies als 168 milions d’euros amb què es va dotar aquesta eina europea de cooperació. El període 2014-2020 comptarà amb un 12% més de pressupost.

Descàrrega aquí la presentació del STC sobre el POCTEFA 2014-2020.