La ‘Trobada Transfronterera de l’Eco-innovació‘ va permetre donar a conèixer els resultats del projecte ENECO2 i donar pistes a les pimes assistents sobre com transformar els reptes mediambientals en oportunitats de negoci, "com deixar d’entendre l’eco-innovació com a una despesa en lloc de com a una inversió"

Van ser dos dies als que la Comunitat de Treball dels Pirineus, en el seu paper com a Autoritat de Gestió del POCTEFA (programa europeu que ha impulsat la creació de la Xarxa Transfronterera de l’Eco-innovació ENECO2), no va voler faltar, plens de dinàmiques de grup i moments de networking entre empreses. Ludovic Lareynie, gestor de projectes del STC, va presentar davant els assistents els beneficis de la cooperació transfronterera i les oportunitats que ofereix el nou període 2014-2020.