La Comissió Europea ha publicat, amb data 7 de novembre de 2012, una convocatòria del Programa Ideas del 7è PM, gestionat pel Consell Europeu d’Investigació, anomenada Consolidator Grants. Aquests ajuts ofereixen una oportunitat per al finançament de projectes que es trobin a la frontera de totes les àrees del coneixement, amb un criteri de selecció basat en l’excel•lència científica de la persona investigadora i del seu projecte.
Aquestes subvencions, que poden arribar fins als dos milions d’euros per projecte, s’adrecen a investigadors i investigadores principals de qualsevol nacionalitat que desitgin desenvolupar la seva carrera professional en un país membre de la UE o associat al 7è PM, i que estiguin consolidant el seu propi grup d’investigació. Els sol•licitants han d’haver obtingut el grau de doctor entre set i dotze anys abans de la publicació de la convocatòria.

Informació important i presentació telemàtica de propostes.
Pressupost indicatiu: 523.000.000 euros. Els percentatges indicatius per a cadascuna de les àrees d’investigació són: 44% per a l’àrea de Ciències Físiques i Enginyeries; 39% per a l’àrea de Ciències de la Vida i 17% per a l’àrea de Ciències Socials i Humanitats.
Data límit de presentació de propostes: 21 de febrer de 2013 a les 17 h. (hora local de Brussel•les)