El passat 7 de novembre el POCTEFA va organitzar el seminari “La cooperació territorial: oportunitats passades, presents i futures» en Pamplona, per a analitzar la situació de la cooperació territorial en l’espai transfronterer Espanya-França-Andorra.

Aquest seminari s’ha emmarcat dins del XXXI Consell Plenari de la CTP amb l’objectiu de presentar l’impacte del Programa actual POCTEFA 2007-2013 i d’analitzar les perspectives de futur i les oportunitats que aportaria als territoris d’aquest espai transfronterer el pròxim programa operatiu per la frontera Espanya-França-Andorra en el període 2014-2020. 350 participants van acudir a la cita, entre beneficiaris del programa i, sobretot, beneficiaris potencials del POCTEFA (2014-2020). Tots se’n van anar contents amb la informació rebuda i van agrair l’oportunitat de trobar-se amb altres actors del territori, el partenariat POCTEFA, les autoritats, l’Autoritat de gestió o amb l’equip del STC.

Després que Dimitri Barua, Representant de la Comissió Europea a Espanya, expliqués la visió de la Unió Europea sobre la cooperació territorial, el seminari es va centrar en com es concretava aquesta visió en els territoris gràcies als programes de cooperació territorial.

Els tres Organismes Territorials (Oest, Centre i Est) van ser els encarregats de presentar els resultats assolits a través d’aquest programa operatiu durant el període de programació 2007-2013. La docuweb POCTEFA va servir també per a explicar els projectes amb xifres molt concretes, destacant els impactes i beneficis de la cooperació territorial, tant per al territori com per als seus habitants.

En un segon panell es van analitzar les perspectives de futur i es va insistir en les oportunitats que aportarà als territoris d’aquest espai transfronterer el pròxim programa operatiu per a la frontera Espanya-França-Andorra durant el període 2014-2020.