Els passats dies 18 i 19 de febrer es van reunir a Barcelona els actors regionals de la cooperació transfronterera i les xarxes d’informació sobre la Unió Europea de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. El Seminari, organitzat per la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, ha permès que es reuneixin més de 90 participants procedents d’ambdós costats de la frontera, tant d’estructures públiques (agències, regions, departaments, ajuntaments, AECT, universitats…), com privades.
S’han presentat nombrosos projectes transfronterers, la major part dels quals formen part del POCTEFA (Transversalis, Euroinstitut Català, Transfermuga, l’Hospital Transfronterer de Puigcerdà). Altres projectes de cooperació duts a terme en el marc de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, com per exemple, Mercure (desenvolupat en el marc del programa Erasmus per Joves Emprenedors) o fins i tot CREAMED (en el del programa SUDOE) també han permès mostrar el dinamisme i la voluntat de cooperació que existeixen en aquest territori.
No obstant això, els participants han mostrat una gran preocupació per la comunicació i la valoració de l’acció de la Unió Europea a través d’aquests projectes. De fet, encara que els que treballen en aquests temes no dubten dels beneficis de la cooperació i de l’acció europea,en nombroses ocasions s’ha remarcat la problemàtica de la informació cap al públic en general. Davant la crisi que travessa la UE i l’augment de l’euroescepticisme, preocupa la falta de coneixement del públic general sobre l’acció concreta de la UE en els territoris. Així mateix, aquesta qüestió ha suscitat la necessitat d’implicar més a les institucions i els ciutadans, i d’afavorir la participació en els projectes, fet que atorga vida i sentit a aquesta acció europea. Per això, resulten indispensables tant la voluntat política com el paper de les xarxes, igual que la implantació d’una comunicació com més propera millor al territori. Aquestes són les principals preocupacions que s’han posat de manifest el 2013, Any Europeu dels Ciutadans.
Finalment, la reunió a Barcelona ha permès assistir a una presentació realitzada per Marc Lobet, de la Direcció General de Política Regional (Comissió Europea), dels futurs eixos de la política regional, sobretot en matèria de cooperació transfronterera. Així mateix, Cristina Arcaya, Secretària General de la CTP, va presentar la Comunitat de Treball dels Pirineus com una estructura compromesa des de fa més de trenta anys amb la cooperació a la frontera Espanya-França-Andorra i com a autoritat de gestió del programa de cooperació POCTEFA (2007-2013). Cristina Arcaya va recordar el paper i el compromís de la CTP per augmentar l’eficàcia de les polítiques econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través de la implantació d’estratègies comunes en favor del desenvolupament sostenible del territori, així com la voluntat de participació de la CTP en la construcció d’Europa 2020, tal i com posa de manifest la decisió de presentar la seva candidatura per esdevenir autoritat de gestió del futur programa de cooperació territorial Espanya-França-Andorra (2014-2020).

Per a més informació i per descarregar tots els documents de las trobadas aqui.