Europa
Coincidint amb l’any internacional de la biodiversitat declarat per l’ONU, el 19 de gener la Comissió Europea va publicar un informe que descriu les Opcions possibles per després del 2010 pel que fa a la perspectiva i els objectius de la Unió Europea en matèria de biodiversitat.

Aquesta publicació vol preparar la posició de la Unió Europea durant la conferència mundial de l’ONU sobre la diversitat biològica que tindrà lloc a Nagoya (Japó) el mes d’octubre del 2010.

Si partim de la base que no s’aconseguirà l’objectiu fixat per la UE de reduir l’erosió de la biodiversitat abans del 2010, la Comissió presenta quatre objectius opcionals per al 2020.

· Opció 1: disminuir significativament el ritme de pèrdua de biodiversitat i de serveis ecosistèmics a la UE a l’horitzó del 2020.
· Opció 2: frenar la pèrdua de biodiversitat i de serveis ecosistèmics a la UE a l’horitzó del 2020.
· Opció 3: frenar la pèrdua de biodiversitat i de serveis ecosistèmics a la UE a l’horitzó del 2020 i garantir-ne la recuperació en la mesura que es pugui.
· Opció 4: frenar la pèrdua de biodiversitat i de serveis ecosistèmics a la UE a l’horitzó del 2020 i garantir-ne la recuperació en la mesura que es pugui, i reforçar la contribució de la UE en la prevenció de la pèrdua de biodiversitat.

Per avaluar els progressos aconseguits, es definirà un nivell de referència científica amb relació a l’estat de la biodiversitat i serveis ecosistèmics a Europa.

A més, la Comissió vol que es defineixin els fons necessaris per a la gestió dels llocs Natura 2000 i es reforci la política de desenvolupament rural per promoure els serveis ecosistèmics.

A partir d’aquest informe i els debats que suscitarà, la Comissió Europea presentarà una estratègia de la UE en matèria de biodiversitat a final d’any.

Baixeu l’informe sobre la biodiversitat