Ja estan disponibles a la pàgina web de POCTEFA diversos documents de treball de la primera convocatòria de projectes del nou programa 2014-2020. La convocatòria s’obrirà oficialment el 10 de setembre de 2015 i a partir d’aquesta data els projectes disposaran de dos mesos per presentar les seves candidatures
Aquesta convocatòria compta amb una dotació del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de 71,2 milions d’euros, que suposen el 40% del pressupost del Programa. Amb l’objectiu que els interessats en aquesta convocatòria puguin presentar adequadament les candidatures, s’han publicat diversos documents que es poden consultar i descarregar.

Els documents que ja estan disponibles en aquest link (ESP i FR) són:

  • Guia del Programa (alguns apartats d’aquesta guia).
  • Formulari de candidatura
  • Model del Conveni del partenariat
  • Model de justificació de la despesa
  • Model del pla financer
  • Model de taula de costos
  • Model de declaració de compromís financer
  • Normes i recomanacions per a l’elaboració del pressupost

Aquests documents poden ser objecte de modificacions abans de la publicació de la convocatòria.

Tota la informació sobre el nou programa, que s’organitza al voltant de cinc eixos temàtics i deu objectius específics, es pot consultar aquí (ESP i FR).