La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) va enviar a la Comissió Europea una segona versió del Programa Interreg VA Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) el passat 27 de març.
La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) va enviar a la Comissió Europea una segona versió del Programa Interreg VA Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) el passat 27 de març.

Després d’enviar una primera versió en el mes de setembre i dos mesos de treball intens per tal d’incorporar les observacions de la Comissió Europea (rebudes el desembre), els membres del Comitè de Seguiment van aprovar en la seva última reunió la segona versió del Programa que ha estat enviada amb vista a obtenir la seva aprovació definitiva.

El Programa Interreg VA Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) comptarà amb un 12% més de finançament comunitari que en el període 2007-2013, assolint els 189 milions d’euros. Aquest pressupost es destinarà a fomentar un creixement intel•ligent, sostenible i integrador en línia amb els objectius marcats per l’Estratègia Europa 2020.

Podeu consultar aquí tota la documentació de la nova versió del POCTEFA 2014-2020.

Podeu consultar a continuació els eixos i els objectius específics al voltant dels quals s’articularà la cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra durant el període 2014-2020 una vegada sigui aprovat el programa: