Del 25 al 27 de maig tenen lloc les primeres trobades internacionals dels territoris responsables, UNITER_RES, al centre universitari de l’Arieja, Foix. Es gaudirà de la presència de Marc Carballido, president delegat de la CTP i Xavier Bernard-Sans, director de la CTP.

Es tracta d’una trobada organitzada conjuntament per l’associació TER_RES (Territoris Responsables) i la Universitat de Tolosa II/ Centre de Valorisation Tourisme, Alimentation et Développement Durable (CETIA). Inicia a França i en l’àmbit internacional un moviment d’interès ampli, obert a tots els tipus d’actors i ciutadans, sobre la visió territorial del desenvolupament.
 

Més informació a www.territoires-responsables.org