Aquest equipament és el primer centre mèdic transfronterer d’Europa i atendrà a pacients procedents d’Espanya i França.
L’Hospital Transfronterer de la Cerdanya, situat a Puigcerdà, va obrir les seves portes el passat 19 de setembre. Aquest equipament és el primer centre mèdic transfronterer d’Europa i atendrà a pacients procedents d’Espanya i França.

L’HTC és un dels projectes més importants cofinançats amb fons FEDER a través del programa de cooperació que gestiona la Comunitat de Treball dels Pirineus (el Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra POCTEFA).

El nou centre mèdic atendrà més de 30.000 ciutadans de la Cerdanya francesa i espanyola (150.000 durant el període vacacional) i suposarà la implantació d’un pla comú de formació professional transfronterera en l’àmbit sanitari.

Esperem amb moltes ganes la inauguració oficial!