El passat 4 de març a Bordeus, Xavier Bernard, director de la CTP, va participar al seminari de la Xarxa Transnacional Atlàntica que reagrupa els consells econòmics i socials de totes les regions europees de l’Atlàntic.

Durant la trobada, la CTP va presentar la seva experiència única a Europa de gestió de fons europeus sota l’estructura jurídica de Consorci. Xavier Bernard va destacar l’experiència de cooperació entre els vuit membres del Consorci iniciada ara ja fa gairebé 30 anys i va compartir els plantejaments sobre la millor manera de portar a bon terme els projectes de cooperació amb els membres de l’assemblea. La CTP va intervenir juntament amb el Comitè de les Regions Perifèriques Marítimes, la Missió Operacional Transfronterera, el GEIE Plataforma Logística Aquitaine Euskadi i la regió d’Aquitània, que va presentar el seu projecte d’eurorregió amb el País Basc. El president d’Aquitània, Alain Rousset, va donar a conèixer les perspectives de cooperació de l’arc atlàntic i va subratllar l’interès per compartir les experiències en termes de cooperació i compartir els mitjans de cooperació.