Les obres de restauració i rehabilitació de l’edifici barroc de Pitillas, conegut com a Casa Goñi, finalitzaran el proper mes de juny. La Comunitat de Treball dels Pirineus ha participat en les tasques de rehabilitació d’aquest edifici a través del POCTEFA, mitjançant el Projecte INFOMAT.
Aquest projecte de cooperació transfronterera preveu l’aplicació de metodologies innovadores en l’àmbit de la restauració d’edificis històrics i de la rehabilitació. Té un pressupost global de 1.315.164 euros i està finançat en un 65% per Fons europeus FEDER a través del POCTEFA. Està liderat per la Fundació Laboral de la Construcció de Navarra i també participa el Govern de Navarra i l’associació Eskal Eureka, d’Aquitània.

El projecte inclou, prèviament, el desenvolupament d’una nova metodologia de treball que permeti sistematitzar els processos constructius de la rehabilitació i manteniment dels edificis que formen part del patrimoni, mitjançant l’ús de noves metodologies de gestió, nous materials de construcció i tècniques de posada en obra, i un sistema pedagògic i formatiu específic. Aquesta metodologia es materialitza com a experiència pilot en la rehabilitació de la Casa Goñi, un edifici barroc del segle XVIII, propietat de la Comunitat Foral de Navarra i que està inclòs en el Catàleg Monumental de Navarra.

Les obres de rehabilitació de la Casa Goñi van començar el novembre de 2012 i està previst que finalitzin el juny de 2013. Hi participen alumnes de Navarra i Aquitània formats prèviament en la Fundació Laboral de la Construcció Navarra a partir d’un pla didàctic dissenyat específicament per a aquesta obra. Acabades les obres, s’iniciarà una fase de valoració dels resultats i els costos que indicarà si la metodologia desenvolupada és sostenible i, per tant, extrapolable a la rehabilitació d’altres edificis.

Projecte INFOMAT