La Direcció General de Política Regional de la Comissió Europea publica cada quadrimestre la revista Panorama sobre qüestions relacionades amb la política regional a la UE. En la seva edició de primavera 2013 destaca el paper que els fons estructurals han exercit en l’agermanament de comunitats al continent europeu.

L’edició de primavera de Panorama, el títol de la qual és "Agermanament de comunitats", destaca el paper dels Fons de cohesió en l’apropament entre comunitats i especialment a través de l’exemple del programa PEACE.

D’altra banda, aquesta revista posa en relleu el paper clau de la política de cohesió en la recuperació del creixement econòmic a Europa. En un futur, aquesta política reforçarà encara més la consecució dels objectius de l’Estratègia « Europa 2020 » i es concentrarà en la inversió sostenible gràcies a una utilització més eficaç de les inversions regionals, nacionals i de la Unió.

Finalment, destacar que la Comissió ha creat recentment una important base de dades sobre bones pràctiques en l’àmbit del desenvolupament urbà. Aquesta base de dades servirà com a font d’informació i inspiració per a les ciutats, les autoritats de gestió i qualsevol altra institució involucrada en la política urbana, promovent d’aquesta manera un desenvolupament urbà més intel•ligent, sostenible i integrador de les nostres ciutats.

Per a consultar la versió digital de l’edició de primavera de la revista Panorama cliqueu aquí.