L’Assemblea General de l’Associació Europea d’Autoritats Polítiques de Muntanya tindrà lloc el 3 de febrer de 2011 i se centrarà sobre temes europeus prioritaris actualment per als territoris de muntanya.

A més de la part estatutària i de la implantació de la nova oficina executiva, l’Assemblea General, a mans de la nova presidència de Miguel Ángel Palacio García, organitza, al matí, una taula rodona sobre la valorització dels serveis ecosistèmics a la muntanya.

Els debats de la tarda comencen per un debat sobre les oportunitats ofertes pel cinquè informe sobre la cohesió econòmica, social i territorial. A més. el comissari Michel Barnier intervindrà sobre el tema de l’activació del mercat únic i el repte dels serveis d’interès general a les regions amb desavantatge natural permanent.

A la tarda té lloc un seminari en col·laboració amb l’intergrup Muntanyes, illes i regions amb baixa densitat de població del Parlament Europeu. En una primera fase es debatrà el futur de la política de cohesió amb, entre d’altres, Danuta Hübner, presidenta de la Comissió REGI del Parlament Europeu i excomissària encarregada de la política regional.