La Missió Operativa Transfronterera organitza, d’una banda, una gran conferència amb el títol «Territoris transfronterers, polítiques regionals i nacionals: com coordinar-les per al 2014-2020?» el 24 d’octubre de 2012 a París. D’un altra, organitza també el «Primer seminari europeu sobre l’observació dels territoris transfronterers» el 10 de desembre a Nancy.

El primer esdeveniment, el 24 d’octubre a París, s’emmarca en una actualitat política important: a nivell europeu, l’elaboració d’una política de cohesió 2014-2020 i, a nivell francès, la redefinició de la política transfronterera en el marc d’una nova etapa del procés de descentralització.

Es tracta de la conferència final d’un projecte Europ’Act dirigit per la MOT des del juny de 2011, ocasió per restituir els treballs realitzats en aquest àmbit amb l’objectiu de millorar l’articulació entre la política de cohesió, els dispositius de govern i les polítiques territorials transfrontereres. En aquests intercanvis es debatran les conclusions del projecte, resumides en una guia metodològica que inclou un diagnòstic transversal de les fronteres franceses i recomanacions de millora del marc existent en la cooperació transfronterera.

La segona conferència prevista per al 10 de desembre a Nancy forma part d’una mesura de llarga durada dirigida per la MOT des de la seva creació, amb la DATAR, la FNAU i les agències d’urbanisme transfrontereres de les fronteres franceses.

Il•lustrada per mesures locals que constitueixen exemples en la matèria, el seminari serà una ocasió per debatre sobre les expectatives dels actors locals que representen als territoris transfronterers. Es destacarà el paper d’observació del servei de polítiques públiques i els aspectes relacionats amb la utilització dels resultats obtinguts.

A la web de la MOT es poden consultar els programes i tota la informació: www.espaces-transfrontaliers.eu. Tanmateix, ja s’ha tancat el termini d’inscripció per a la primera conferència.