Consell Plenari de la CTP – 9 d’octubre de 2009
Amb motiu del XXVIIè Consell Plenari que va tenir lloc el 9 d’octubre de 2009 a Montpeller, el CTP ha produït una pel·lícula en què hi il·lustra les seves tasques i dinamisme a favor de la cooperació transfronterera.

Aquest vídeo també testimonia el canvi de la presidència de la CTP de la regió Llenguadoc-Rosselló a la regió Migdia-Pirineus durant els dos anys vinents.

Informació pràctica

Visionar la pel·lícula