Ludovic Lareynie, gestor de projectes del Programa Operatiu de Cooperació Transfronterera Espanya-França-Andorra 2007-2013 (POCTEFA), serà l’encarregat de participar en el seminari “De la col•laboració transfronterera a una economia transfronterera real” que se celebrarà el 30 de gener a San Sebastià.
Ludovic Lareynie presentarà les fortaleses i debilitats de les accions de cooperació transfronterera finançades pel POCTEFA en aquest fòrum organitzat pel Departament Pirineus Atlàntics, l’Eurociutad Basca, Bihartean i la Diputación Foral de Gipuzkoa.

A banda d’aquest cas, s’analitzaran exemples de col•laboració a la frontera franc-belga, així com a la frontera franc-alemanya-suïssa.

Més informació.