La Investigació envolta les principals claus econòmiques perquè contribueix de manera considerable al creixement i a l’ocupació del futur. Aquesta representa, juntament amb la formació, el motor de l’economia del coneixement al sí de la estratègia UE 2020, que orienta la Unió Europea cap a “un creixement intel•ligent, sostenible i integrador”. Així mateix, és una de les accions prioritàries de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

Conscients del dinamisme del sector científic a escala territorial, els membres de la CTP van llençar el 1996 una convocatòria per a projectes d’investigació, finançada amb fons propis. El seu objectiu: facilitar la realització de projectes a escala europea i la posada en marxa d’accions integrades Ciència – Tecnologia – Empreses.

Renovada cada any, l’operació permet que diferents estructures tractin temes específics pirenaics o que treballin sobre les problemàtiques comunes del conjunto del territori de la CTP. Al llarg de les diferents edicions, els temes han evolucionat, els projectes seleccionats han suposat nous reptes. Adaptant-se a l’evolució de les nostres societats. En quinze anys, més de 200 projectes d’investigació han trobat recolzament gràcies a la concessió de gairebé 10 milions d’euros.

Amb motiu del 15è aniversari de la convocatòria de projectes d’investigació del Grup de Treball d’Investigació de la Comissió, Formació i Desenvolupament Tecnològic, la CTP ha realitzat una publicació sobre les accions dutes a terme en aquesta matèria. El balanç, així presentat, traça els 15 anys de fructífera col·laboració entre investigadors i empresaris. Destaquen les iniciatives model que han donat lloc a realitzacions exemplars. I subratlla el fort compromís de la CTP en l’àmbit de la investigació. Compromís que ha contribuït de manera activa al desenvolupament del territori transfronterer i a la seva projecció europea.

Descarregueu la publicació en francès i espanyol