La Comissió Europea organitza el Concurs Fotogràfic «Europa a la meva regió» a la seva pàgina de Facebook.

La Comissió Europea organitza el Concurs Fotogràfic «Europa a la meva regió» a la seva pàgina de Facebook. Es convidarà els participants a enviar fotografies per competir en dues categories:
– «My Project» (El meu projecte), obert a les organitzacions que s’han beneficiat del finançament regional de la UE (és a dir, El Fons Europeu de Desenvolupament Regional o el Fons de Cohesió);
– «Eyewitness» (Testimoni), obert a qualsevol persona que visqui a la UE i que descobreixi un projecte a la seva regió o a una altra.
Els guanyadors obtindran com a premi una càmera digital per valor de 1.000 euros més un viatge per a dues persones a Brussel•les.
Per participar, tots el concursants hauran de fotografiar un projecte que inclogui proves del finançament regional (on apareguin, per exemple, cartells, indicadors, plaques, etc., amb la bandera de la UE i informació sobre el finançament a les fotografies). Se seleccionaran dos guanyadors per cada categoria: un serà escollit per vot popular, i l’altre per un jurat, que el triarà entre la resta de fotografies més populars. Es valorarà la qualitat estètica de les fotografies, a més a més de la seva creativitat i la seva relació amb la política regional de la UE.
Per informar-se sobre el projecte, visiteu @EU_Regional a Twitter i la pàgina de Facebook de la Comissió Europea, on trobareu més noticies.
Notícia