BRUSSEL·LES – Bèlgica
Congrés – 3 i 4 de febrer de 2010
INTERMODES, el congrés europeu número u sobre la intermodalitat del transport de viatgers, reuneix cada any, a principi de febrer a Brussel·les, 50 participants d’alt nivell procedents de la UE (institucions, operadors de transport públic i privat, la indústria i els serveis, investigadors, usuaris de transport,…).

Aquesta edició 2010 es centrarà en tres temes clau:
la liberalització del transport de viatgers i les conseqüències sobre la intermodalitat, amb Aubert Haenel, senador i president de la Comissió d’Afers Europeus, autor d’un informe sobre la liberalització.
la intermodalitat transfronterera amb la destacable presència de Roland Ries, senador alcalde d’Estrasburg i president de la GART.
Turisme i intermodalitat.

Aquesta cita s’adreça als polítics nacionals i europeus responsables dels transports, als tècnics de les col·lectivitats, als representants dels usuaris, als operadors de transport, a la indústria i als serveis que volen promoure la intermodalitat i contribuir alhora a millorar la mobilitat en tots els nivells, des de l’àmbit local a l’europeu.
A més, cada any el premi INTERMODES recompensa una iniciativa intermodal.
El premi INTERMODES 2009 ha guardonat el Gran Ducat de Luxemburg i la regió de la Lorena pel projecte SMOT (esquema de mobilitat transfronterera).

Informació pràctica
Lloc web
Contacte