TOURNAI – Bèlgica
Seminari – 11 de febrer de 2010
Actualment més d’una tercera part dels ciutadans europeus viu en zones frontereres.
El procés d’integració de la UE ha facilitat el naixement de zones urbanes funcionals que cavalquen entre diverses fronteres estatals: les conurbacions transfrontereres.

Aquests espais s’enfronten a reptes específics relacionats amb la gestió dels fluxos transfronterers, que impliquen problemes específics i alhora noves oportunitats de desenvolupament.

La resposta apropiada a aquests tipus de reptes rau en el desenvolupament de sistemes de governança nous que permeten implantar polítiques en un àmbit transfronterer.

El projecte EGTC (Expertising Governance for Transfrontier Conurbations), cofinançat pel programa URBACT II, uneix sis aglomeracions transfrontereres a Europa.

L’objectiu és aprofundir en les qüestions relatives a la governança local transfronterera i capitalitzar-ne les millors pràctiques. Una de les prioritats és reflexionar sobre els mètodes i eines a desenvolupar, sobretot l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial, per millorar la governança en les conurbacions transfrontereres.

Després de debatre les qüestions de governança interna en el primer seminari de març de 2009 a Chaves (Portugal), el proper 11 de febrer el debat es trasllada a Tournai i tractarà les qüestions següents:
– la mobilització popular en els projectes transfronterers,
– els mitjans de comunicació transfronterers i la creació d’una comunitat virtual,
– la democràcia participativa en les aglomeracions transfrontereres.

El seminari permetrà als participants reflexionar sobre els problemes clau comuns en totes les conurbacions transfrontereres a Europa i intercanviar informació sobre les seves experiències, presentar bones pràctiques, debatre sobre la viabilitat i transferabilitat de polítiques públiques urbanes que afavoreixin àmpliament la comunitat en un nivell transfronterer i, finalment, extreure’n conclusions comunes.

Informació pràctica
Programa del seminari
Formulari d’inscripció (lliurar abans del 22 de gener)
Més informació sobre el seminari i el projecte EGTC